Cursus kunstgeschiedenis

Cursus kunstgeschiedenis - Najaar 2023

Georges Seurat en het pointillisme


Dit najaar start er in Zelhem weer een nieuwe cursus kunstgeschiedenis. Deze lezingencyclus wordt gegeven in de bibliotheek van Zelhem, i.s.m. de Galerie Zelhem. De cursus is opgezet voor iedereen die geïnteresseerd is in kunst. Deze keer is het thema:Georges Seurat en het pointillisme


Bijna iedereen kent het pointillisme, een manier van schilderen waarbij het hele schilderij is opgebouwd uit kleurstippen. Deze stijl wordt ook wel divisionisme of neo-impressionisme genoemd. Waarom is dat? Waarom begonnen enkele kunstenaars eind negentiende eeuw opeens met alleen maar stipjes te schilderen? Wie heeft het bedacht en waarom ontstond het juist op dat moment? Deze vragen zijn uitgangspunt voor de nieuwe cursus kunstgeschiedenis die in oktober start.


De Franse schilder Georges Seurat (1859-1891) bedacht deze “wetenschappelijke” manier van schilderen. Zijn schilderijen zullen dan ook centraal staan. Maar ook werken van andere kunstenaars zullen aan bod komen: Paul Signac, Camille Pissaro, Theo van Rysselberghe en Maximilien Luce. Zelfs Vincent van Gogh experimenteerde met de pointillistische techniek, maar zonder de wetmatigheid van Seurat over te nemen. Jan Toorop had zelfs twee keer een korte pointillistische periode in zijn carrière. Kortom deze stijl van schilderen heeft eind negentiende eeuw veel teweeg gebracht.


De cursussen worden gehouden op maandagochtend (aanvang 10.00 uur), woensdag- en donderdagavond (aanvang 19.30 uur) en duren anderhalf à twee uur, inclusief een (koffie)pauze.

De drie lezingen zijn verdeeld over zes weken.

De kosten bedragen € 40,- (voor “vrienden van de galerie” € 35,-).

Omdat de cursus zowel op de maandag (twee groepen) als op de woensdag- en donderdagavond gegeven wordt, is het mogelijk om incidenteel te wisselen.

De cursus gaat door bij minimaal 8 personen.


Cursusdata:

  • Maandagochtend: 16-10, 30-10 en 13-11
  • Woensdagavond: 18-10, 01-11 en 15-11
  • Donderdagavond: 19-10, 02-11 en 16-11
  • Maandagochtend: 23-10, 06-11 en 20-11

Docent cursus kunstgeschiedenis


Drs. Iris Maaldrink-Besselink


Cursus kunstgeschiedenis - Voorjaar 2023

Het futurisme


Begin twintigste eeuw vormde zich in Italië een groep kunstenaars die met hun kunst de wereld wilde moderniseren. Snelheid, beweging, nieuwe technologie en de stedelijke samenleving staan centraal. Om die nieuwe wereld te kunnen vormgeven hielden de futuristen zich niet alleen bezig met schilderkunst en sculptuur, maar ook met design, film en fotografie, architectuur, theater en literatuur.

Tegen welke achtergrond ontstond dit futurisme? Hoe ontwikkelde het zich in de loop der jaren? In de cursus staat het Italiaanse futurisme centraal, maar er zal ook aandacht zijn voor verbanden met andere avant-garde bewegingen uit die tijd (Russisch futurisme, De Stijl, Het Bauhaus).

Aan het einde van de cursus is er facultatief nog de mogelijkheid om deel te nemen aan een rondleiding in het Kröller-Müller Museum. Hier is vanaf mei de tentoonstelling Het futurisme & Europa te zien.Cursus kunstgeschiedenis - Oktober 2022

Fernand Léger en het Kubisme


In de jaren voor de eerste wereldoorlog ontwikkelt zich een nieuwe schilderstijl die het Kubisme wordt genoemd. Pablo Picasso en George Braque houden zich onder andere bezig met de vraag hoe je driedimensionale objecten zonder hulp van perspectief op een tweedimensionaal vlak kan weergeven. Maar ook andere kunstenaars gaan experimenteren met een nieuwe weergave van de wereld om hen heen. Fernand Léger staat in deze periode aan het begin van zijn kunstcarrière en hij wordt er duidelijk door beïnvloed. Zijn interpretatie van het Kubisme wordt in die tijd wel het Tubisme genoemd (door de buisvormen die in zijn werken verschijnen).


In deze cursus zal Fernand Léger centraal staan. We bespreken het Kubisme: het ontstaan en de ontwikkeling van de stroming, het verschil tussen de galeriekubisten en de salonkubisten. Hoe verhoudt Fernand Léger zich tot het Kubisme? Wat gebeurt er met de kubistische stijl na de eerste wereldoorlog? Is deze verandering ook bij Léger te zien?

Het oeuvre van Fernand Léger staat centraal, maar ook werk van andere kunstenaars zal aan bod komen: onder meer Robert Delaunay, Albert Gleizes en Jean Metzinger.