Vrienden van de Galerie


Vrienden van de Galerie

Voor een bijdrage van slechts € 20,- per jaar maakt u het mogelijk dat de Galerie Zelhem haar activiteiten kan voortzetten.

Bovendien wordt u over actuele gebeurtenissen op de hoogte gehouden en ontvangt u een uitnodiging voor alle openingen van tentoonstellingen. Ook kunt u als vriend deelnemen aan alle reizen en excursies die wij organiseren.


U kunt vriend worden door overmaking van € 20,- op de rekening van:

Galerie Zelhem, onder de vermelding van 'Vriend van de Galerie' met opgave van uw naam en adres.

RegioBank: NL55 RBRB 0917 6766 61


Neem gerust contact met ons op voor meer informatie:

Ingrid Boelaars

T. 0314 621543

E. Iboelaarsbos@hotmail.com