De Galerie


De Galerie

In 1971 is de Galerie Bibliotheek Zelhem opgericht om eigentijdse kunst van hoge kwaliteit bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.

Het culturele aspect valt onder de doelstellingen van de bibliotheek. De activiteiten van de galerie zijn ondergebracht in de stichting Galerie Bibliotheek.


Regelmatig, ca. 6 maal per jaar, worden tentoonstellingen gehouden in de 150m2 grote expositieruimte boven de bibliotheek. Aandacht wordt gegeven aan o.a. schilderkunst, grafiek, keramiek, textiele vormen, fotografie, moderne sieraden, plastieken, hedendaags design, glas- en papierkunst. Daarnaast worden er lezingen gehouden en cursussen kunstgeschiedenis gegeven. Door de stichting Galerie Reizen worden kunstreizen georganiseerd. De activiteiten van beide stichtingen worden geco√∂rdineerd  door het bestuur van de Galerie Bibliotheek.

De Galerie Bibliotheek Zelhem is in 1972  vanuit de idee ontstaan dat een bibliotheek niet alleen literatuur maar ook andere kunstvormen en met name beeldende kunst kan aanbieden en zo bij kan dragen aan de culturele functie van de bibliotheek.

Er is gekozen voor een Stichting met een bestuur bestaande uit vrijwilligers met een duidelijke affiniteit voor kunst en educatie.


Het streven van de Galerie is om vooral eigentijdse Nederlandse kunst van hoge kwaliteit bij een breed publiek onder de aandacht te brengen:professionele kunst in een professionele expositieruimte met tentoonstellingen op een professionele wijze georganiseerd met een duidelijk informatief educatief karakter. De openingen zijn informeel van sfeer maar bieden duidelijke informatie. De grote groep 'Vrienden van de Galerie' wordt speciaal uitgenodigd, maar de openingen zijn evenals de tentoonstellingen voor iedere belang-stellende toegankelijk.


Via onze website www.galeriezelhem.nl, de regionale kranten, de tentoonstellings-agenda, Facebook en middels affiches wordt bekendheid gegeven aan de tentoonstellingen bij een breed publiek.


De steun van de 'Vrienden van de Galerie', evenals die van de medewerkers van de bibliotheek, is van groot en onmisbaar belang.

Bestuur


Het huidige bestuur bestaat uit:

Frits van Amerongen,

kunstenaar, graficus

Gijs Boelaars,

industrieel ontwerper

Ingrid Boelaars,

onderwijs

Helga de Boer,

rondleidster KMM museum

Johan de Boer,

organisator kunst-activiteiten

Carla Elschot,

interesse kunst

Bert Elschot,

onderwijs

Iris Maalderink,

kunsthistoricus